X/70/2007 

 

Uchwała Nr X/70/2007
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 05.06.2007 r.

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Łeby.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Łebie1
uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się godność Honorowego Obywatela Miasta Łeby:

- Bp. Bernardowi Szladze,
- Ernestowi Bryllowi,
- Egonowi Ojowskiemu,
- Ulrich'owi Dorow'owi
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łebie i Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łebie
Jan Kużel


UZASADNIENIE

Kandydaci do tytułu honorowego obywatela Łeby:

ks. prof. Jan Bernard Szlaga, Biskup Pelpliński
biskup diecezji, w ktorej Łeba jest jedyną miejscowością nadmorską i Jego Ekscelencja tą wyjątkowość Łeby zauważa i podkreśla; uczestniczy w ważnych wydarzeniach łebskiej współnoty – zarówno obu parafii, jak i całej społeczności miejskiej, wydarzeniach przede wszystkim religijnych, ale też tych dotyczących spraw gospodarczych, wychowania młodzieży szkolnej oraz naukowo- literackich – ks. prof. J.B. Szlaga jest czołowym polskim biblistą i w tym charakterze dwukrotnie spotkał się z czytelnikami w łebskiej bibliotece

Ernest Bryll
znakomity poeta, zwany czwartym polskim wieszczem, prozaik, dramatopisarz, tłumacz literatury, krytyk filmowy, dziennikarz, były ambasador RP w Irlandii, wielka postać kultury polskiej
żywi wielką symaptię do Łeby, wiele uwagi poświęca naszej historii i współczesności, jest częstym gościem wrześniowych plenerów artystycznych, pięknie opowiada Łebę i uczy tej sztuki naszą młodzież podczas wrześniowych warsztatów, napisał wstęp „Tu nawet piaski są wędrowne” do jubileuszowej „Księgi Łeby”

Ulrich Dorow
Niemiec, były mieszkaniec Łeby, założyciel i przewodniczący Związku Byłych Łebian w latach 1990 – 1998, postać szczególna i wybitna w swoim ukochaniu miasta rodzinnego; w swoim obecnym domu w Munster stworzył archiwum Łeby, z którego czasem udostępnia materiały polskim łebianom oraz historykom szukającym informacji o Łebie do roku 1945; to Ulrich Dorow doprowadził ziomkostwo niemieckie do pierwszych ważnych spotkań z dzisiejszymi łebianami po przemianach ustrojowych roku 1989

Egon Ojowski
Niemiec, były mieszkaniec Łeby, przewodniczący Związku Byłych Łebian w latach 1998 – 2004, swoisty ambasador Łeby w Niemczech, to on ściągnął do Łeby rekordową liczbę zespołów, chórów, strażaków, organizował wyjazdy łebian z bliska i daleka w obie strony, wzbogacał zbiory biblioteki miejskiej o łebskie materiały, najbardziej czynnie uprawiał pojednanie byłych i obecnych łebian
 
Liczba odwiedzin : 933
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Marta Fotujma
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Andrzejak
Czas wytworzenia: 2008-04-25 08:32:00
Czas publikacji: 2008-04-25 08:32:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak