Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-03-29 12:26:39 Tablica ogłoszeń / O możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Radosław Czyżewski Publikacja artykułu
2017-03-29 12:21:10 Tablica ogłoszeń / Lokalizacja inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4kV Radosław Czyżewski Publikacja artykułu
2017-03-29 12:18:51 Program usuwania azbestu / Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest Radosław Czyżewski Edycja artykułu
2017-03-29 12:18:02 Program usuwania azbestu / Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest Radosław Czyżewski Edycja artykułu
2017-03-24 15:27:41 Przetargi - nieruchomości / II przetarg usttny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 841/16 oraz udziału wynoszącego 1/2 w działce nr 841/21, położonych w Łebie, przy ul. Bałtyckiej Ewa Szafałowicz Publikacja artykułu
2017-03-24 15:21:19 Przetargi - nieruchomości / II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 841/18 oraz udziału wynoszącego 1/2 w działce nr 841/21, położonych w Łebie, przy ul. Bałtyckiej Ewa Szafałowicz Publikacja artykułu
2017-03-24 15:16:02 Przetargi - nieruchomości / II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki nr 841/19, położonej w Łebie, przy ul. Bałtyckiej Ewa Szafałowicz Publikacja artykułu
2017-03-24 15:07:25 Przetargi - nieruchomości / I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki nr 843/5, położonej w Łebie, obręb 1, przy ul. Al. św. Jakuba Ewa Szafałowicz Publikacja artykułu
2017-03-24 14:56:56 Przetargi - nieruchomości / II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 437/1, położonej w Łebie, przy ul. Turystycznej Ewa Szafałowicz Publikacja artykułu
2017-03-24 12:35:15 Konsultacje społeczne / Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP oraz prognozy wpływu na środowisko dla terenu położonego w południowej części Łeby Radosław Czyżewski Edycja artykułu