Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-22 09:40:19 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Budowa przystani kajakowej wraz z polem biwakowym w Łebie Grzegorz Kleina Edycja artykułu
2019-02-22 08:48:55 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty.- Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-21 14:14:02 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, rozbudową sieci oświetlenia ulicznego – etap II. Malgorzata Chmaj Publikacja artykułu
2019-02-21 11:37:48 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty.- Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Malgorzata Chmaj Publikacja artykułu
2019-02-21 08:41:08 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych – etap II. - Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-21 08:30:13 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych – etap II. - Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu Malgorzata Chmaj Publikacja artykułu
2019-02-21 08:11:20 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty. Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-21 08:10:38 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty. Malgorzata Chmaj Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2019-02-20 15:29:06 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych. - Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-20 15:28:13 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych. - Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Malgorzata Chmaj Edycja artykułu