Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-20 15:23:23 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych. - Informacja z otwarcia ofert Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-20 15:16:12 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych. - Informacja z otwarcia ofert Malgorzata Chmaj Publikacja artykułu
2019-02-20 15:04:02 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych. - Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-20 12:51:10 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Wyjasnienia: Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od Urzędu Miasta do przejazdu kolejowego. Marek Glegoła Publikacja artykułu
2019-02-20 10:33:16 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od ul. 11-go listopada do mostu na rzece Chełst. Malgorzata Chmaj Publikacja artykułu
2019-02-19 14:50:03 Nabór pracowników / Burmistrz Miasta Łeby ogłasza nabór na inkasenta poboru opłaty targowej na terenie miasta Łeby Wojciech Siwczyński Publikacja artykułu
2019-02-19 14:47:13 Tablica ogłoszeń / Obwieszczenie - budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego w Łebie na działce numer: 824/1 obr.1 Wojciech Siwczyński Edycja artykułu
2019-02-19 14:44:55 Tablica ogłoszeń / Obwieszczenie - budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego w Łebie na działce numer: 824/1 obr.1 Wojciech Siwczyński Publikacja artykułu
2019-02-19 11:46:31 Wykaz decyzji, które wygasły / Wykaz decyzji, które wygasły w związku z wprowadzeniem nowego Prawa wodnego Wojciech Siwczyński Edycja artykułu
2019-02-19 09:58:54 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Bieżące techniczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba w roku 2019 Grzegorz Kleina Edycja artykułu