Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej przedstawiamy:

Klauzula informacyjna dla czytelnika

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pani Anna Cykman – anka.cykman@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych, zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych oraz prowadzenia statystyk.
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami tych danych będą tylko podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług bibliotecznych oraprzez 3 lata od rezygnacji z tych usług, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z art. 4421, w związku z art. 118 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki.

Liczba odwiedzin : 82
Podmiot udostępniający informację : Biblioteka Miejska w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Rychter
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Rychter
Czas wytworzenia: 2018-05-31 11:12:52
Czas publikacji: 2018-05-31 22:26:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak