Zewnętrzne akty prawne

Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 (Dz.U.2012.642)

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. 2012.406)

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2013.594)


Liczba odwiedzin : 261
Podmiot udostępniający informację : Biblioteka Miejska w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Przemysław Rychter
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Rychter
Czas wytworzenia: 2017-03-01 10:49:42
Czas publikacji: 2017-03-01 10:49:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak