Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Łebie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego.

Ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa na właścicielu nieruchomości. Dla nieruchomości zamieszkałych opłatę wylicza się tylko na podstawie zużycia wody za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia deklaracji (zużycie wody za 2016 r.), natomiast dla nieruchomości mieszanych (w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych) na podstawie ilości zużytej wody oraz ilości pojemników.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatna jest bez wezwania w terminach:

  • do 15 lutego za m-ce styczeń i luty,
  • do 15 kwietnia za m-ce marzec i kwiecień,
  • do 15 czerwca za m-ce maj i czerwiec,
  • do 15 sierpnia za m-ce lipiec i sierpień,
  • do 15 października za m-ce wrzesień i październik,
  • do 15 grudnia za m-ce listopad i grudzień.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Łeba lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące gospodarki odpadami można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, pokój nr 11A (tel. 59 8661 510 wew. 47) u Pani Weroniki Gałązki.


 

 

Formularz w wersji elektronicznej do samodzielnego wypełnienia

Do pobrania poniżej lub z linku http://bipleba.nv.pl/pobierz/28334.html

Formularz otwiera się i wypełnia w programie Adobe Acrobat Reader co najmniej w wersji 7. Najnowsza wersja Adobe Readera jest do pobrania ze strony:

https://get.adobe.com/pl/reader/

Po wypełnieniu - wydrukować i dostarczyć do urzędu lub zapisać na dysku i przesłać przez ePUAP (adres naszej skrytki /gmleba/skrytka).

Jeśli podczas wypełninania formularza wprowadzi się ponownie (nową) ilość zużytej wody (pkt. F.23) formularz może nie przeliczyć poprawnie opłat w sekcji G. W takim przypadku należy zmienić zaznaczenie w pkt 24 i ponownie zmienić na prawidłowe. Po takim "przeklikaniu" wartość w polu 26 lub 28 poprawi się na właściwą.

W formularzu umieszczono przyciski z pomocą - pomarańczowe z ikonką żarówki.

Przyciski do czyszczenia zawartości formularza znajdują się na ostatniej stronie.

Załączniki

Interaktywny formularz deklaracji

Data: 2016-12-09 08:50:11 Rozmiar: 701.85k Format: .pdf Pobierz

Deklaracja 2016 ze stawkami.pdf

Data: 2016-12-09 08:50:00 Rozmiar: 143.71k Format: .pdf Pobierz

Powiązane artykuły

Liczba odwiedzin : 2540
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Gałązka
Czas wytworzenia: 2015-12-04 08:22:11
Czas publikacji: 2016-12-09 08:49:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak