Wersja archiwalna

Ogłoszenie o wyborze najkorzystneijszej oferty - nadzór inwestyrski nad Termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Łebie

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie na kwotę poniżej 30 000 euro | Data składania ofert - 2017-05-23

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2017-06-01 13:28:01 | Osoba odpowiedzialna - Kleina Grzegorz

Nr postępowania RiP.271.13.2017.MS                                                                                  Łeba , dnia 2017-06-01

 

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30000 euro

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 15.05.2017 r. zamieszczonego:

1)      W bazie konkurencyjności (serwis Ministerstwa Rozwoju) pod nr 1034015

2)      Na stronie BiP Urzędu Miejskiego w Łebie

 

Informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 30000 euro na zamówienie:
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zadania: TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁEBIE

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 23.05.2017 r. do godz. 12:00 wpłynęły 4 ważne oferty:L.p.

Nazwa firmy

Adres firmy

Cena

netto

[zł]

Podatek

VAT

Cena brutto

Termin płatności

[dni]

 

Ocena oferty [pkt]

1.

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych

Patryk Górgurewicz

84-351 Nowa Wieś Lęborska
Ul. Dworcowa 19

15.000,00

0,00

15.000,00

30

 

 

 

2.

Biuro Inwestycji Budowlanych

inż.Stefan Petk

ul. Zawiszy Czarnego 10

84-300 Lębork

12.000,00

2.760,00

14.760,00

20

 

3.

Developmen Design

Sp. z o.o.

ul. Kopernika 25/2

76-200 Słupsk

17.131,00

3940,13

21.071,13

30

 

4.

Techniczna Obsługa Budownictwa „BUDCONSULTING” Mieczysław Miśnik

ul. Długa 28M

Mosty

84-300 Lębork

6.000,00

0,00

6.000,00

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuję, że wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Techniczna Obsługa Budownictwa „BUDCONSULTING” Mieczysław Miśnik z siedzibą ul. Długa 28M, Mosty, 84-300 Lębork.

Liczba odwiedzin : 155
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Kleina
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Kleina
Czas wytworzenia: 2017-06-01 13:28:01
Czas publikacji: 2017-06-01 13:44:19
Data przeniesienia do archiwum: 2017-06-16