Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie na kwotę poniżej 30 000 euro | Data składania ofert - 2017-07-10

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2017-07-04 15:15:50 | Osoba odpowiedzialna - Gałązka Weronika

Gmina Miejska Łeba zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych z budynków mieszkalnych, gospodarczych i domków letniskowych osób fizycznych oraz odbiór płyt azbestowo-cementowych z miejsc tymczasowego składowania, położonych na terenie Gminy Miejskiej Łeba.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy usług polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych z budynków mieszkalnych, gospodarczych i domków letniskowych osób fizycznych oraz odbiór płyt azbestowo-cementowych z miejsc tymczasowego składowania, położonych na terenie Gminy Miejskiej Łeba, w ramach umów zawartych z właścicielami nieruchomości.

Zamówienie realizowane będzie w ramach gminnego programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest w ramach dofinansowania przez WFOŚiGW w Gdańsku przy udziale środków NFOŚiGW w ramach programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2017)".

W zakres zlecanych usług, które zostaną wykonane na podstawie umowy pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości, wchodzi: demontaż pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo - cementowych wraz z odebraniem zdemontowanych pokryć dachowych, załadunek na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji oraz wystawienie kart przekazania odpadów.

Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest została określona łącznie na około 7,965 Mg z tego :

  • 7,749 Mg prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest (3 posesje),

  • 0,216 Mg prac związanych z transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest (1 posesja).

Wskazane wyżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości, w których właściciele określili powierzchnię wyrażoną w m2. Przyjęto, że 1m2 waży 13,5 kg.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości (4 posesje), na których znajdują się budynki oraz miejsca tymczasowego składowania, z których mają zostać zdemontowane wyroby zawierające azbest. Wykonawca skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia warunków realizacji usług oraz terminu wykonania i zawarcia umowy o wykonanie tych usług.

(...)

Więcej szczegółów z załączonym ogłoszeniu.

Załączniki

protokol-z-postepowania.pdf

Data: 2017-07-10 15:24:38 Rozmiar: 103.19k Format: .pdf Pobierz

Łeba zapytanie ofertowe.pdf

Data: 2017-07-04 15:28:45 Rozmiar: 124.04k Format: .pdf Pobierz

zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc

Data: 2017-07-04 15:18:41 Rozmiar: 23.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 255
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Weronika Gałązka
Czas wytworzenia: 2017-07-04 15:15:50
Czas publikacji: 2017-07-10 15:24:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak