Wersja archiwalna

Przebudowa ul.Powst. Warszawy - Wyjaśnienie nr 1

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert -

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2017-08-04 10:50:54 | Osoba odpowiedzialna - Glegoła Marek

Złożone pytania do przetargu :

 1. W granicach zadania I znajduje się studnia D2.1 rurociągi i dwa wpusty. Powyższy zakres nie znajduje się w przedmiarze kanalizacji deszczowej. Czy należy powyższy zakres dołączyć do oferty?. Czy będzie to robota dodatkowa?

2. W dokumentacji zapisano na rysunku E2 że od lampy 5/1 odchodzi kabel

do działki 466/9 i tam ma być lampa 5.1/1. Razem 6 szt.
Czy tą 6-tą lampę wraz z kablem ująć w ofercie?

Odp. Zamawiający  na etapie  przetargu nie dokonuje zmian ilościowych zakresu rzeczowego.
Do kalkulacji kosztorysu ofertowego należy przyjąć zakres rzeczowy wg tabeli przedmiaru.
Ew. prace związane z realizacją inwestycji,niezbędne do  wykonania będą mogły być zlecone w trakcie realizacji robót, po ocenie ich konieczności. 

Liczba odwiedzin : 249
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Marek Glegoła
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Glegoła
Czas wytworzenia: 2017-08-04 10:50:54
Czas publikacji: 2017-08-04 10:50:54
Data przeniesienia do archiwum: 2017-08-09