Wersja archiwalna

Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 96/4, położonej w Łebie, przy ul. Kościelnej

Rodzaj ogłoszenia - Nabycie i zbycie  | Data składania ofert - 2017-10-24 

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2017-09-07 14:36:25 | Osoba odpowiedzialna - Szafałowicz Ewa

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działki nr 96/4, o powierzchni 46 m2, położonej w Łebie, przy ul. Kościelnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  SL1L/00000002092/8. Nieruchomość jest położona w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby w obszarze przylegającym do ul. Sienkiewicza i 11-go Listopada pod nazwą "Łeba - Sienkiewicza III. Zgodnie z zapisami w/w miejscowego planu przedmiotowa działka została oznaczona symbolem 21.MW i stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przetarg jest ograniczony do właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości przylegających do działki nr 96/4.


Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki

1 ogłoszenie o przetargu 96,4.pdf

Data: 2017-09-07 14:45:59 Rozmiar: 312.17k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 283
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Szafałowicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Szafałowicz
Czas wytworzenia: 2017-09-07 14:36:25
Czas publikacji: 2017-09-07 14:36:25
Data przeniesienia do archiwum: 2017-10-24