Wersja archiwalna

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy na rok 2018 Gminy Miejskiej Łeba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, przez które może być prowadzona działalność pożytku publicznego

Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Działania te związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2018 r.

Na Państwa opinie i wnioski oczekujemy w okresie od dnia 13.10.2017 r. do dnia 27.10.2017 r. Można je składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Łebie ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@leba.eu.

Załączniki

Formularz uwag konsultacje.doc

Data: 2017-10-06 13:50:16 Rozmiar: 34.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 154
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2017-10-05 15:20:07
Czas publikacji: 2017-10-06 13:49:26
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-12