Wersja archiwalna

Oferta na realizację zadania publicznego pn. V Ogólnopolski Turniej Solistów i Duetów „Mistrz Tańca”

Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego z siedzibą w Lęborku przy ul.Gdańskiej 41B /6, 84-300 Lębork złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. V Ogólnopolski Turniej Solistów i Duetów „Mistrz Tańca” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./ (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Łeba, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Łebie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie www.leba.eu. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 października 2017 r. osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łebie pok. nr 11 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@leba.eu.

Załączniki

SKMBT_C224e17100910200.pdf

Data: 2017-10-09 15:38:30 Rozmiar: 305.38k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 135
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2017-10-09 15:36:09
Czas publikacji: 2017-10-09 15:36:09
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-12