Wersja archiwalna

Zadanie publiczne - Turniej Piłki Siatkowej Kobiet

Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej z siedzibą w Łebie przy ul.Tysiąclecia 11, 84-360 Łeba złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Turniej Piłki Siatkowej Kobiet w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./ (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Łeba, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Łebie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie www.leba.eu. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 listopada 2017 r. osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łebie pok. nr 11 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@leba.eu.

Załączniki

SKMBT_C224e17111412010.pdf

Data: 2017-11-14 15:56:25 Rozmiar: 1.56M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 96
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2017-11-14 15:55:06
Czas publikacji: 2017-11-14 15:55:06
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-19