Wersja archiwalna

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Miejskiej Łeba na 2018 rok

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert -

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-01-11 13:54:42 | Osoba odpowiedzialna - Szałajko Małgorzata

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Miejskiej Łeba na 2018 rok

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia [roboty budowlane/ dostawy/usługi]

Przewidywany tryb/procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia [zł brutto]

Przewidywany termin wszczęcia postępowania [kwartał-rok]

1

Bieżące techniczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy miejskiej Łeba w roku 2018

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

500 000,00

I-2018

2

Przebudowa drogi ul. Paderewskiego

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 379 000,00

I-2018

3

Modernizacja ul. Powstańców Warszawy

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

2 326 500,00

I-2018

4

Modernizacja ul. Mateki i ul. Sosnowej do ul. Nadmorskiej wraz z budową chodnika w ul. Matejki

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 534 500,00

I-2018

5

Przebudowa z rozbudową ul. Kościuszki w Łebie (na odcinku od urzędu do przejazdu kolejowego)

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

4 873 000,00

I-2018

6

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (przy MOPS) na archiwum Urzędu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem zaplecza

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 287 000,00

I-2018

7

Budowa przystani kajakowych oraz pola biwakowego na rzecze Chełst w Łebie w ramach projektu ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łeba – uwolnij energię natury” - w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

482 616,38

II-2018

8

Ścieżki rowerowe R-10

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

814 029,61

II-2018

9

Urządzenie Parku Misjonarzy Oblatów – III etap końcowy

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

740 424,00

II-2018

10

Zagospodarowanie terenu Starej Łeby zabezpieczające ruiny kościoła Św. Mikołaja

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

173 250,00

II-2018

11

Budowa budynku socjalnego

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1 168 000,00

III-2018

12

Bieżące utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe terenów gminnych na obszarze miasta Łeby w latach 2018-2019

usługi

przetarg nieograniczony

788 400,00

IV-2018

Załączniki

Plan zamówień publicznych_2018.pdf

Data: 2018-01-11 13:54:42 Rozmiar: 718.96k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 391
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Szałajko
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Szałajko
Czas wytworzenia: 2018-01-11 13:54:42
Czas publikacji: 2018-01-11 13:54:42
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-03