Wersja archiwalna

Zawiadomienie o wyborze oferty na Obsługę prawną Gminy Miejskiej Łeba

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu:

1. złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Oferenta

1.

Kancelaria radcy Prawnego Wojdygowski
Słupsk, ul.Poznańska 99B

2.

Kancelaria Radcy Prawnego Artem Baranowski
Lębork, ul.Staromiejska 1/23

3.

Kancelarie Radców Prawnych Słupsk Waldemar JaroszewiczMarcin Jaroszewicz
Słupsk, ul.tramwajowa 5 /4

4.

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Prusak Słupsk, ul.Miedziana 2
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Rokita Słupsk, ul.Wojska Polskiego 22 /2

5.

SBP Sykuna-Barczewski-Partnerzy” Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska
Sopot, ul.3 Maja 46

6.

Kancelaria Radców Prawnych Aleksandra Gibuła i Wspólnicy Sp. kom.
Słupsk, ul.Armii Krajowej 33/A

7.

KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. par.
Rzeszów, ul.Armii Krajowej 7

8.

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Święch
Słupsk, ul.Grodzka 5

2. Żadna oferta nie została odrzucona, żaden oferent nie został wykluczony.

3. Wybrano niżej wymienione oferty złożone przez:

Oferta Nr 2 – Kancelaria Radcy Prawnego Artem Baranowski

Oferta Nr 5 – „SBP Sykuna-Barczewski-Partnerzy” Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

4. Uzasadnienie wyboru:

Zgodnie z pkt. VI zaproszenia do składania ofert o wyborze oferty decydowały:

  • doświadczenie oferenta w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych,
  • oferowana cena,
  • ocena dotychczasowych kontaktów Zamawiającego z oferentem /jeśli w przeszłości podejmowano współpracę/,
  • referencje.

Biorąc pod uwagę powyższe do podpisania umowy na ww. usługę rekomendowane zostały oferty Nr 2 i Nr 5.

Liczba odwiedzin : 160
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2018-01-12 10:07:20
Czas publikacji: 2018-01-12 10:07:20
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-19