Wersja archiwalna

Informacja o wpłynięciu skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia 2 października nr WI-IV.7821.1.2a.2017.ESD

Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2017r. 1369), PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI iż w dniu 08.11.2017 r. wpłynęła skarga na postanowienie Wojewody Pomorskiego z dnia 02 października nr WI-IV.7821.1.2a.2017.ESD odmawiające przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Starosty Lęborskiego nr 226/2017 znak B.6740.21.2017.AE z dnia 29 maja 2017r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową ul. Pocztowej w Łebie wraz z instalacjami technicznymi.

Powyższą skargę wraz z odpowiedzią na skargę przekazano dnia 29 listopada 2017r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Stosownie do 33 § 1a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2017r. 1369) jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

z up. Wojewody Pomorskiego
mgr inż. arch. Agnieszka Wrońska
Kierownik Oddziału Zamiejscowego
Wydziału Infrastruktury

Załączniki

2a obwieszczenie o wpłynięciu skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego.(3721218_3019668).pdf

Data: 2018-01-24 12:15:15 Rozmiar: 115.09k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 180
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-01-24 12:15:15
Czas publikacji: 2018-01-24 12:15:15
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-19