Wersja archiwalna

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Łeby - projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Miejskiej Łeba

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Łeby

działając na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne(Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) zawiadamia się o wyłożeniu na okres 21 dni do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Miejskiej Łeba, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie umieszcza się:

a/ na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łebie , ul. Kościuszki 90, b/ na stronie internetowej Gminy pod adresem bipleba.nv.pl ,

c/ na terenie planowanych kąpielisk.

Informuje się również o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag oraz propozycji zmian do powyższego projektu uchwały w formie pisemnej w terminie do dnia 27.02.2018 roku. Miejsce zgłaszania uwag i propozycji: Urząd Miejski w Łebie,ul. Kościuszki 90, Biuro Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu to jest: 7:30 - 15:30.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Pan Wojciech Siwczyński w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, pok.6, tel. (59) 8661510.

Załączniki

projekt uchwały - wykaz kąpielisk na rok 2018 .pdf

Data: 2018-02-23 14:34:35 Rozmiar: 820.05k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 318
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Siwczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Siwczyński
Czas wytworzenia: 2018-02-06 14:28:31
Czas publikacji: 2018-02-23 14:34:35
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-19