Wersja archiwalna

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, przekazuje do konsultacji publicznych projekty aktów wykonawczych do ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361):

1) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie określenia wzoru deklaracji składanych przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

2) rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zakresu kwartalnej informacji o stanie i wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych.

wraz z projektami: uzasadnienia, Oceny Skutków Regulacji i załączników.

Uwagi do ww. projektów proszę zgłaszać do Ministerstwa Sportu i Turystyki w terminie DO DNIA 15 LUTEGO 2018 R., także elektronicznie na adres turystyka@msit.gov.pl.

Projekty ww. dokumentów zostały udostępnione na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Załączniki

projekt rozporządzenia MSiT w sprawie wzoru deklaracji.pdf

Data: 2018-02-13 15:39:37 Rozmiar: 1006.59k Format: .pdf Pobierz

projekt rozporządzenia MSiT w sprawie kwartalnej informacji.pdf

Data: 2018-02-13 15:39:37 Rozmiar: 661.34k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 336
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Krupiński
Czas wytworzenia: 2018-02-13 15:39:37
Czas publikacji: 2018-02-13 15:39:37
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-09