Wersja archiwalna

Zaproszenie do składania ofert - opieka nad zwierzętami w schronisku

                                                                                                 BURMISTRZ MIASTA ŁEBY

    Zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na :
-odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Łeby,
-zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Łeby miejsca i opieki w schronisku dla zwierząt,
-szczepienie, sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku odłowionych z terenu miasta Łeby ,
-zapewnienie opieki weterynaryjnej w schronisku,
-podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych związanych z bezdomnością zwierząt w schronisku,  w tym  prowadzeniu kampanii adopcji w celu znalezienia nowych domów dla bezdomnych zwierząt,
- prowadzeniu ewidencji umożliwiającej identyfikację zwierząt.

Uwaga : Wyszczególnioną cenę w przesłanym formularzu ofertowym należy podać za 1 sztukę odłowionego zwierzęcia. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi.
Termin wykonywania ww. usługi : od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
Wypełniony formularz ofertowy należy składać do 9 marca 2018 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Łebie (pokój nr 6) lub przesłać elektronicznie na adres e-mail : srodowisko@leba.eu . W razie pytań proszę kontaktować się dzwoniąc pod numer : 59 8661 510 wew. 40.

Warunek udziału :
Niniejsze zaproszenie dotyczy oferentów będących schroniskami dla zwierząt zgodnie z art.4 pkt 25 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.  (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1840 z późn. zm.).                                                        
Podstawa wyboru oferenta :
Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę i spełni warunki określone w zaproszeniu do składania ofert.
Urząd Miejski zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia , jeśli najkorzystniejsza oferta  będzie przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Załączniki

zał. nr 1 formularz oferty.pdf

Data: 2018-03-06 08:27:38 Rozmiar: 168.02k Format: .pdf Pobierz

zaproszenie.pdf

Data: 2018-03-06 08:25:10 Rozmiar: 975.79k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 278
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Siwczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Wojciech Siwczyński
Czas wytworzenia: 2018-02-16 10:02:14
Czas publikacji: 2018-03-06 08:27:38
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-12