Oferta na realizację zadania publicznego pn. Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Łabędzi Staw jako miejsce rekreacji i wypoczynku”

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Słupsku przy ul.3 Maja 65a, 76-200 Słupsk złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. Konkurs Plastyczno-Fotograficzny „Łabędzi Staw jako miejsce rekreacji i wypoczynku” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./ (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Łeba, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Łebie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie www.leba.eu. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 16 marca 2018 r. osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łebie pok. nr 11 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@leba.eu.

Załączniki

Oferta.pdf

Data: 2018-03-09 12:23:01 Rozmiar: 278.97k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 73
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Siwczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2018-03-09 12:23:01
Czas publikacji: 2018-03-09 12:23:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak