Wersja archiwalna

Zmiana ogłoszenia - Przebudowa z rozbudową ul. Kościuszki w Łebie na odcinku od Urzędu Miasta do przejazdu kolejowego

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert - 2018-03-27

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-03-13 09:04:07 | Osoba odpowiedzialna - Glegoła Marek

1. Zamawiajacy zmienia  treść SIWZ  w zakresie :

 - terminu składania ofert

 - wzoru umowy ( zał nr  7   do SIWZ)

 - szczegłowego określenia zakresu przedmiotu zamówienia  ( zał nr 9 ,12,13  do SIWZ)

 

 

Ogłoszenie nr 500053737-N-2018 z dnia 13-03-2018 r.

Łeba:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 513757-N-2018
Data: 03/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Łeba, Krajowy numer identyfikacyjny 770979743, ul. Kościuszki  90, 84-360  Łeba, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8661510, e-mail sekretariat@leba.um.gov.pl, faks 59 8661337.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2018-03-21 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2018-03-27 godzina 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:2018-03-21 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data:2018-03-27 godzina 11:00

 

Załączniki

Zał. nr 7 do SIWZ_wzór umowy- zmiana.pdf

Data: 2018-03-13 11:01:12 Rozmiar: 180.64k Format: .pdf Pobierz

SIWZ_ zmiana.pdf

Data: 2018-03-13 10:58:39 Rozmiar: 190.25k Format: .pdf Pobierz

Zał.nr 9 do SIWZ_przedmiar robót_zmiana.pdf

Data: 2018-03-13 10:58:39 Rozmiar: 3.66M Format: .pdf Pobierz

Zał.nr 12 Kosz na śmieci_wzór.pdf

Data: 2018-03-13 10:58:39 Rozmiar: 317.15k Format: .pdf Pobierz

Zał.nr 9 do SIWZ_przedmiar robót.pdf

Data: 2018-03-13 10:58:39 Rozmiar: 3.66M Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 13 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2018-03-13 10:58:39 Rozmiar: 39.56k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 236
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Glegoła
Czas wytworzenia: 2018-03-13 09:04:07
Czas publikacji: 2018-03-23 13:09:57
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-28