Realizacja zadania publicznego pn. AMBER CUP

Stowarzyszenie Federacja Kaszëbë Baszka i Lës z siedzibą w Szemudzie przy ul.Szkolnej 4A, 84-217 Szemud złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. AMBER CUP w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./ (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Łeba, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Łebie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie www.leba.eu. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 kwietnia 2018 r. osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łebie pok. nr 11 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@leba.eu.

Załączniki

SKMBT_C224e18041907450.pdf

Data: 2018-04-19 11:05:13 Rozmiar: 1.96M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 179
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2018-04-19 11:05:13
Czas publikacji: 2018-04-19 11:05:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak