Wersja archiwalna

wyjaśnienia - przebudowa ul.Kościuszki na odcinku od Urzędu Miasta do przejazdu kolejowego

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert - 2018-05-09

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-04-30 13:26:30 | Osoba odpowiedzialna - Glegoła Marek

 ZAPYTANIA DO PRZETARGU ( ogłoszenie BZP nr  547409-N-2018 z dnia 19.04.2018)

  zgłoszone zapytania o  wyjaśnienie treści SIWZ powyższego przetargu:

 1. Zgodnie z SIWZ postepowania przetargowego załącznikiem do oferty jest kosztorys ofertowy zgodny z załączonym przedmiarem robót (załącznik nr 9). Zamieszczony na stronie przetargu przedmiar jest -a) nieczytelny b) nieedytowalny, co w znacznym stopniu utrudnia Wykonawcy sporządzenie oferty. Czy Zamawiający dysponuje edytowalnym przedmiarem robót (w wersji ath) i czy może go umieścić na stronie BIP postępowania?

2.Czy w związku z przedłużającą się procedurą przetargową (przetarg ogłoszony po raz trzeci) zmieni się termin zakończenia robót na późniejszy? Zakres robót jest duży a ponadto w okresie letnim Wykonawca nie będzie miał szerokiego frontu robót. Wnioskujemy o co najmniej dodatkowy miesiąc tj. do 31.12.2018;

3 .Wykonawca wnioskuje o dodatkowy czas do przygotowania oferty –np. 2-3dni. Termin przetargu - 07.05 wypada zaraz po „majówce”, oferent nie jest w stanie zdobyć ofert dostawców materiałów, którzy nie pracują bądź pracują w ograniczonym czasie w dniach 28-04-06.05

 odp :

1.Dodatkowo  zostaje opublikowany przedmiar w pliku .pdf 

2. Termin  realizacji zamówienia poszostaje bez zmian , tj  do 30.11.2018

3. Zamawiajacy zmienia termin  składania ofert  do 09.05.2018  godz 10:00 ( ogloszenie o zmianie ogłoszenia - BZP nr 500096070-N-2018  z 30.04.2018)

Załączniki

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Data: 2018-04-30 13:26:30 Rozmiar: 45.08k Format: .pdf Pobierz

Przedmiar ul.Kościuszki_2018.pdf

Data: 2018-04-30 13:26:30 Rozmiar: 650.31k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 143
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Marek Glegoła
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Glegoła
Czas wytworzenia: 2018-04-30 13:26:30
Czas publikacji: 2018-04-30 13:26:30
Data przeniesienia do archiwum: 2018-05-10