Wersja archiwalna

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - Przebudowa ul. Kościuszki

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert - 2018-06-04

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-05-22 15:21:59 | Osoba odpowiedzialna - Glegoła Marek

Ogłoszenie nr 500113411-N-2018 z dnia 22-05-2018 r.
Łeba:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 558914-N-2018
Data: 16/05/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Łeba, Krajowy numer identyfikacyjny 770979743, ul. Kościuszki  90, 84-360  Łeba, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8661510, e-mail sekretariat@leba.um.gov.pl, faks 59 8661337.
Adres strony internetowej (url): http://bipleba.nv.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-01, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-04, godzina: 12:00,

Załączniki

SIWZ-ul.Kościuszki-ZMIANA.pdf

Data: 2018-05-22 15:21:59 Rozmiar: 199.7k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 169
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Marek Glegoła
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Glegoła
Czas wytworzenia: 2018-05-22 15:21:59
Czas publikacji: 2018-05-22 15:21:59
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-05