Ogłoszenie - oferta na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zawodów tanecznych „Nadmorskie Rytmy”

Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego z siedzibą w Lęborku przy ul.Gdańskiej 41B /6, 84-300 Lębork złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zawodów tanecznych „Nadmorskie Rytmy” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./ (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Łeba, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Łebie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie www.leba.eu. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 czerwca 2018 r. osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łebie pok. nr 11 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@leba.eu.

Załączniki

oferta.pdf

Data: 2018-05-25 14:12:23 Rozmiar: 442.02k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 60
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Wojciech Siwczyński
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2018-05-25 14:12:23
Czas publikacji: 2018-05-25 14:12:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak