Możliwość zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami), oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, ze zmianami), zawiadamia się o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Ograniczenie presji turystyki i rekreacji dla obszaru Natura 2000 Mierzeja Sarbska na działkach nr 501, 497/2, 498/2, 499/1, 499/2 obręb Sasino, Gmina Choczewo oraz na działkach nr 435, 432, 433, 434, 431, 429, 427, 425, 423, 421, 419, 417, 11-L, 12-L, 13/1-L obr. 2 w Gminie Miejskiej Łeba”.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, pok. 8, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pp.6733.4.6.2018.JR

Liczba odwiedzin : 96
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-06-15 14:20:20
Czas publikacji: 2018-07-02 14:20:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak