Wersja archiwalna

Zakończenie postępowania dowodowego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami) zawiadamiam, że tut. organ lokalizacyjny zakończy postępowanie dowodowe w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Ograniczenie presji turystyki i rekreacji dla obszaru Natura 2000 Mierzeja Sarbska na działkach nr 501, 497/2, 498/2, 499/1, 499/2 obręb Sasino, Gmina Choczewo oraz na działkach nr 435, 432, 433, 434, 431, 429, 427, 425, 423, 421, 419, 417, 11-L, 12-L, 13/1-L obr. 2 w Gminie Miejskiej Łeba”.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zachęcam więc do skorzystania z ww. uprawnienia w dniu 17.07.2018r. i przybycie w tym celu do siedziby Urzędu Miejskiego w Łebie (84-360 Łeba ul. Kościuszki 90) o godz. 09.00, pokój nr 8.

Pp.6733.4.9.2018.JR

Liczba odwiedzin : 74
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-07-05 14:25:03
Czas publikacji: 2018-07-06 14:25:03
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-28