Wersja archiwalna

O możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 73 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zmianami), oraz stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, ze zmianami), zawiadamia się o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Miejskiej Łeba w rejonie ul. 10 Marca i Tysiąclecia, na działkach numer: 240/57, 240/68, 240/98, 360/11, 360/15, 360/8 obr.2, którą jest realizacja inwestycji p.n.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe-przystanie kajakowe na 0+980 i 0+925 km rzeki Chełst w Łebie”, budowa przystani śródlądowych wykorzystujących linię brzegową na długości mniejszej niż 20m.

Wnioski i uwagi można zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, pok. 8, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Pp.6733.7.4.2018.JR

Liczba odwiedzin : 59
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Retman
Czas wytworzenia: 2018-07-19 13:51:03
Czas publikacji: 2018-07-19 13:51:03
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-28