Wersja archiwalna

Realizacja zadania publicznego pn. Muzyka łagodzi obyczaje – poszerzenie oferty programowej w Boleńcu poprzez zakup fortepianu

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z siedzibą w Łebie przy al. św. Jakuba, 84-360 Łeba złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Muzyka łagodzi obyczaje – poszerzenie oferty programowej w Boleńcu poprzez zakup fortepianu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./ (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Łeba, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Łebie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie www.leba.eu. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 sierpnia 2018 r. osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łebie pok. nr 11 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@leba.eu.

Załączniki

SKMBT_C224e18072713051.pdf

Data: 2018-07-27 16:31:30 Rozmiar: 180.37k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 278
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2018-07-27 16:31:30
Czas publikacji: 2018-07-27 16:31:30
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-28