Wersja archiwalna

Zapytania do przetargu - Przebudowa ul. Powstańców Warszawy w Łebie - Etap III.

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie publiczne | Data składania ofert -

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-08-31 14:44:46 | Osoba odpowiedzialna - Glegoła Marek

- Zapytania do przetargu/wniosek Wykonawcy

Proszę o uwzględnienie wniosku Wykonawcy o następującej treści:

1. Wykonawca wnioskuje o dodatkowy czas przygotowania oferty ze względu na obszerność dokumentacji i konieczność przygotowania kosztorysu ofertowego z podziałem na odcinki.

 

- Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i wydłuża termin składania ofert o dopuszczenie udziału w postępowaniu do 05.09.2018 r.

Liczba odwiedzin : 444
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Malgorzata Chmaj
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Glegoła
Czas wytworzenia: 2018-08-31 14:44:46
Czas publikacji: 2018-08-31 14:52:50
Data przeniesienia do archiwum: 2018-09-06