Wersja archiwalna

Świadczenie usług w punktach konsultacyjno-informacyjnych w Łebie

Rodzaj ogłoszenia - Zamówienie na kwotę poniżej 30 000 euro | Data składania ofert - 2018-12-28

Czas wytworzenia ogłoszenia - 2018-12-11 14:52:23 | Osoba odpowiedzialna - Rataj Anna

Na podstawie zarządzenia Nr 50/2014 Burmistrza Miasta Łeby z dnia 24.04.2014r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowanych na rzecz Gminy Miejskiej Łeba o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych 30.000 euro" Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łebie ogłasza nabór na świadczenie usług w Punktach KonsultacyjnoInformacyjnych.

Nabór odwołano.

Załączniki

Unieważnienie naboru

Data: 2018-12-27 14:16:19 Rozmiar: 299.38k Format: .pdf Pobierz

SKMBT_C224e18121011300.pdf

Data: 2018-12-11 14:52:23 Rozmiar: 318.02k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 254
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Rataj
Czas wytworzenia: 2018-12-11 14:52:23
Czas publikacji: 2018-12-27 14:19:28
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-03