Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Burmistrz Miasta Łeby ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i uprawnione podmioty w 2019 roku na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.). Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych,
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie określonym w pkt 1-32, promocja i organizacja wolontariatu.

Więcej informacji w załączniku:

Załączniki

Wynik konkursu 2019.pdf

Data: 2019-02-08 14:11:14 Rozmiar: 456.8k Format: .pdf Pobierz

Wzór umowy.pdf

Data: 2019-01-07 15:15:29 Rozmiar: 131.8k Format: .pdf Pobierz

Wzór umowy.odt

Data: 2019-01-07 15:15:29 Rozmiar: 24.03k Format: .odt Pobierz

Wzór sprawozdania.pdf

Data: 2019-01-07 15:15:29 Rozmiar: 134.88k Format: .pdf Pobierz

Wzór sprawozdania.odt

Data: 2019-01-07 15:15:29 Rozmiar: 33.01k Format: .odt Pobierz

Wzór oferty.pdf

Data: 2019-01-07 15:15:29 Rozmiar: 135.71k Format: .pdf Pobierz

Wzór oferty.odt

Data: 2019-01-07 15:15:29 Rozmiar: 28.14k Format: .odt Pobierz

Specyfikacja 2019.pdf

Data: 2019-01-07 15:11:46 Rozmiar: 45.47k Format: .pdf Pobierz

Ogłoszenie konkurs 2019.pdf

Data: 2019-01-07 15:11:46 Rozmiar: 45.84k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 151
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Wioletta Morawiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2019-01-07 15:11:46
Czas publikacji: 2019-02-08 14:11:14
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-31