Oferta na realizację zadania publicznego - festiwal taneczny

Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego z siedzibą w Lęborku przy ul.Gdańskiej 41B /6, 84-300 Lębork złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zawodów tanecznych „XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Nowoczesnego” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm./ (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Łeba, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Łebie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łebie www.leba.eu. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 stycznia 2019 r. osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łebie pok. nr 11 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@leba.eu.

Załączniki

SKMBT_C224e19011009270.pdf

Data: 2019-01-10 15:14:19 Rozmiar: 161.97k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 128
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Łebie
Osoba wprowadzająca informację : Radosław Czyżewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioletta Morawiak
Czas wytworzenia: 2019-01-10 15:14:19
Czas publikacji: 2019-01-18 15:23:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak