Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Wytworzono Aktualizowano
Obwieszczenie - budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego w Łebie na działce numer: 824/1 obr.1 2019-02-19 14:44:55 2019-02-19 14:47:13
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 2019-02-18 11:27:05 2019-02-18 11:27:05
Spotkanie informacyjne w Lęborku: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco skorzystaj!” 2019-02-13 08:06:42 2019-02-13 08:13:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-02-12 12:24:30 2019-02-12 12:24:30
Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (1697, 1699, 824/2, 841/9, 841/4) 2019-02-08 15:41:26 2019-02-08 16:29:10
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (824/1) 2019-02-08 16:27:47 2019-02-08 16:27:47
Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-02-08 15:23:57 2019-02-08 15:27:13
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego 2019-01-07 15:11:46 2019-02-08 14:11:14
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łeby dotyczące zapewnienia opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń losowych z udziałem zwierząt w Gminie Miejskiej Łeba 2019-02-07 13:40:18 2019-02-07 13:40:18
Konsultacje społeczne projektu uchwały: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 2019-01-02 12:05:15 2019-01-29 14:25:10