Sprzedaż / dzierżawa nieruchomości
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Data publikacji Rodzaj Tytuł Termin składania ofert
2019-02-21 14:14:02 Zamówienie publiczne Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, rozbudową sieci oświetlenia ulicznego – etap II. 2019-03-08
2019-02-21 11:37:48 Zamówienie publiczne Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty.- Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019-02-21 08:30:13 Zamówienie publiczne Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych – etap II. - Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu
2019-02-20 15:16:12 Zamówienie publiczne Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych. - Informacja z otwarcia ofert
2019-02-20 12:51:10 Zamówienie publiczne Wyjasnienia: Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od Urzędu Miasta do przejazdu kolejowego. 2019-03-01
2019-02-20 11:34:49 Zamówienie publiczne Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych. - Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
2019-02-20 09:12:23 Zamówienie publiczne Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od ul. 11-go listopada do mostu na rzece Chełst. 2019-03-07
2019-02-14 15:04:43 Zamówienie publiczne Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od Urzędu Miasta do przejazdu kolejowego. 2019-03-01
2019-02-13 14:21:44 Zamówienie publiczne Budowa przystani kajakowej wraz z polem biwakowym w Łebie 2019-03-18
2019-02-12 14:25:31 Zamówienie publiczne Bieżące techniczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba w roku 2019 2019-02-28