Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Wytworzono Aktualizowano
Wystąpienie pokontrolne RIO (kontrola lat 2014-2017) 2019-01-07 12:47:48 2019-02-08 16:39:31
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego 2018-12-05 12:35:08 2018-12-21 14:03:44
Protokół z kontroli RIO (2018) 2018-11-13 12:17:01 2018-11-16 12:17:01
Kontrola dokumentacji w zakresie akcji kurierskiej i realizacji zadań OC 2015-04-27 13:08:58 2016-01-29 13:31:22
Kontrola zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych 2015-06-15 13:17:44 2016-01-29 13:29:07
Kontrola w USC 2015-12-11 12:53:05 2016-01-29 13:23:59
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 2016-01-29 13:21:04 2016-01-29 13:21:04
Kontrola przeprowadzona przez Inspektorat Transportu Drogowego 2015-05-04 12:29:57 2016-01-29 13:14:18
Kontrola archiwum zakładowego 2015-05-21 12:58:41 2016-01-29 12:58:41
Protokół z kontroli WIOŚ 2015-09-10 15:12:58 2015-09-10 15:14:56