Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-22 09:40:19 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Budowa przystani kajakowej wraz z polem biwakowym w Łebie Grzegorz Kleina Edycja artykułu
2019-02-22 08:48:55 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty.- Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-21 14:14:02 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, rozbudową sieci oświetlenia ulicznego – etap II. Malgorzata Chmaj Publikacja artykułu
2019-02-21 11:37:48 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty.- Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Malgorzata Chmaj Publikacja artykułu
2019-02-21 08:41:08 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych – etap II. - Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-21 08:30:13 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych – etap II. - Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu Malgorzata Chmaj Publikacja artykułu
2019-02-21 08:11:20 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty. Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-21 08:10:38 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty. Malgorzata Chmaj Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2019-02-20 15:29:06 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych. - Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-20 15:28:13 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych. - Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-20 15:23:23 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych. - Informacja z otwarcia ofert Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-20 15:16:12 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych. - Informacja z otwarcia ofert Malgorzata Chmaj Publikacja artykułu
2019-02-20 15:04:02 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową urządzeń technicznych. - Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-20 12:51:10 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Wyjasnienia: Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od Urzędu Miasta do przejazdu kolejowego. Marek Glegoła Publikacja artykułu
2019-02-20 10:33:16 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od ul. 11-go listopada do mostu na rzece Chełst. Malgorzata Chmaj Publikacja artykułu
2019-02-19 14:50:03 Nabór pracowników / Burmistrz Miasta Łeby ogłasza nabór na inkasenta poboru opłaty targowej na terenie miasta Łeby Wojciech Siwczyński Publikacja artykułu
2019-02-19 14:47:13 Tablica ogłoszeń / Obwieszczenie - budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego w Łebie na działce numer: 824/1 obr.1 Wojciech Siwczyński Edycja artykułu
2019-02-19 14:44:55 Tablica ogłoszeń / Obwieszczenie - budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu melioracyjnego w Łebie na działce numer: 824/1 obr.1 Wojciech Siwczyński Publikacja artykułu
2019-02-19 11:46:31 Wykaz decyzji, które wygasły / Wykaz decyzji, które wygasły w związku z wprowadzeniem nowego Prawa wodnego Wojciech Siwczyński Edycja artykułu
2019-02-19 09:58:54 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Bieżące techniczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba w roku 2019 Grzegorz Kleina Edycja artykułu
2019-02-19 09:56:10 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Bieżące techniczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba w roku 2019 Grzegorz Kleina Edycja artykułu
2019-02-18 15:36:14 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Wyjaśnienia do SIWZ - Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty. Marek Glegoła Edycja artykułu
2019-02-18 14:12:41 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Wyjaśnienia do SIWZ - Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty. Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-18 14:00:45 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty. Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-18 13:57:43 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Wyjaśnienia do SIWZ - Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty. Marek Glegoła Edycja artykułu
2019-02-18 13:47:33 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty. Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-18 13:00:32 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Wyjaśnienia do SIWZ - Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w Łebie – etap II stan surowy otwarty. Marek Glegoła Publikacja artykułu
2019-02-18 11:27:05 Tablica ogłoszeń / Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 Wioletta Morawiak Publikacja artykułu
2019-02-15 08:36:19 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od Urzędu Miasta do przejazdu kolejowego. Malgorzata Chmaj Edycja artykułu
2019-02-14 15:04:43 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Przebudowa z rozbudową ulicy Kościuszki w Łebie na odcinku od Urzędu Miasta do przejazdu kolejowego. Malgorzata Chmaj Publikacja artykułu
2019-02-14 09:12:27 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / zmiana SIWZ dot. Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, rozbudową sieci oświetlenia ulicznego – etap II. Marek Glegoła Edycja artykułu
2019-02-14 09:09:44 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / zmiana SIWZ dot. Przebudowa ulicy Abrahama w Łebie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, rozbudową sieci oświetlenia ulicznego – etap II. Marek Glegoła Publikacja artykułu
2019-02-14 08:17:28 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Zmiana 2 SIWZ-Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Łebie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz remontem sieci wodociągowej i wymianą przyłączy. Marek Glegoła Edycja artykułu
2019-02-14 08:01:29 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Zmiana 2 SIWZ-Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Łebie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz remontem sieci wodociągowej i wymianą przyłączy. Marek Glegoła Edycja artykułu
2019-02-14 07:56:24 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Zmiana 2 SIWZ-Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Łebie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz remontem sieci wodociągowej i wymianą przyłączy. Marek Glegoła Publikacja artykułu
2019-02-13 14:57:52 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Wyjaśnienia dot. przetargu na „Przebudowę ulicy Obrońców Westerplatte w Łebie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz remontem sieci wodociągowej i wymianą przyłączy”. Marek Glegoła Edycja artykułu
2019-02-13 14:56:38 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / zmiana do SIWZ - Przebudowa ul.Obr Westreplatte w Łebie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz remotem sieci wodociagowej i wymianą przyłączy Marek Glegoła Edycja artykułu
2019-02-13 14:21:44 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Budowa przystani kajakowej wraz z polem biwakowym w Łebie Grzegorz Kleina Publikacja artykułu
2019-02-13 14:13:47 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / zmiana SIWZ - przebudowa ul.Kośćiuszki na odcinku od Urzędu Miasta do przejazdu kolejowego Marek Glegoła Publikacja artykułu
2019-02-13 14:10:56 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Wyjaśnienia dot. przetargu na „Przebudowę ulicy Obrońców Westerplatte w Łebie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz remontem sieci wodociągowej i wymianą przyłączy”. Marek Glegoła Publikacja artykułu
2019-02-13 13:11:44 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / zmiana do SIWZ - Przebudowa ul.Obr Westreplatte w Łebie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i oświetlenia ulicznego oraz remotem sieci wodociagowej i wymianą przyłączy Marek Glegoła Publikacja artykułu
2019-02-13 08:13:27 Tablica ogłoszeń / Spotkanie informacyjne w Lęborku: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco skorzystaj!” Wojciech Siwczyński Edycja artykułu
2019-02-13 08:06:42 Tablica ogłoszeń / Spotkanie informacyjne w Lęborku: „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedsiębiorco skorzystaj!” Wojciech Siwczyński Publikacja artykułu
2019-02-12 14:25:31 Przetargi - usługi, dostawy i roboty budowlane / Bieżące techniczne utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba w roku 2019 Grzegorz Kleina Publikacja artykułu
2019-02-12 12:24:30 Tablica ogłoszeń / Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wojciech Siwczyński Publikacja artykułu
2019-02-08 16:39:31 Kontrole / Wystąpienie pokontrolne RIO (kontrola lat 2014-2017) Radosław Czyżewski Edycja artykułu
2019-02-08 16:29:10 Tablica ogłoszeń / Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (1697, 1699, 824/2, 841/9, 841/4) Radosław Czyżewski Edycja artykułu
2019-02-08 16:27:47 Tablica ogłoszeń / Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (824/1) Radosław Czyżewski Publikacja artykułu
2019-02-08 15:44:28 Opinie RIO / Opinia RIO w sprawie budżetu na 2019 rok oraz planowanej kwoty długu Radosław Czyżewski Publikacja artykułu
2019-02-08 15:41:26 Tablica ogłoszeń / Obwieszczenie o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (1697, 1699, 824/2, 841/9, 841/4) Radosław Czyżewski Publikacja artykułu